Budget Coach Friesland

Oriënterend gesprek
Nadat u contact met ons heeft opgenomen maken we een afspraak voor een oriŽnterend gesprek. We maken kennis met elkaar en we bespreken uw situatie. We geven van beide kanten aan wat de verwachtingen zijn.

Dit gesprek vindt in principe plaats bij u thuis. Eventueel kunnen we dit oriŽnterende gesprek telefonisch doen.U bepaalt hoe we het eerste contact leggen.
Dit eerste gesprek is vrijblijvend en kost u dus niets.

Na de eerste kennismaking zullen wij in staat zijn globaal aan te geven hoelang een traject zal gaan duren. Daarna maken we een stappenplan.

Stap 1
In de eerste stap gaan we inventariseren wat uw
financiŽle situatie is. Wat zijn uw inkomsten en uitgaven?
We maken dit inzichtelijk per maand of per jaar. Dit kan
bijvoorbeeld met een 'budgetmap'. Dit is een map waarin
u per onderdeel uw administratie kunt ordenen en
organiseren. Daarna kijken we waar u misschien kunt bezuinigen of waar u de kosten anders kunt indelen. Bovendien gaan we uitzoeken of u gebruikt maakt van alle mogelijkheden tot subsidie of toeslagen. Vervolgens maken we samen een budgetplan.

Stap 2
U mag van ons verwachten dat wij u ondersteunen en begeleiden bij het gebruiken van het budgetplan. Zonodig kunnen we het plan bijstellen of naar andere oplossingen zoeken.

Stap 3
Als u aangeeft dat u het zonder onze hulp kunt stellen zal onze coaching stoppen. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg.